New Internet Connection

After almost a year long suffering from the shorter or longer periods of loosing Internet connection we’ve found a better Internet service provider. Now our web server is connected with the optical cable to the LatNet network. New connection brings also connection speed increase. In Latvia connection speed now is 10 Mbps, from abroad — […]

Graduation Day in the Baltics

Riga, LATVIA. Last Saturday was a special day for many ministers in the Baltic Union. It was the culmination of many years of professional development. Reflecting back on the long way to this exciting graduation day, Baltic Union Conference president Valdis Zilgalvis remembers how it all began: “It was hard to get pastoral education during […]

Smiltenē tiekas draudžu savienību mantziņi un grāmatveži

Šī gada 23-24. maijam Smiltenē tikās mantziņi un grāmatveži no Baltijas Konferenču Ūnijas, kā arī no Igaunijas un Latvijas draudžu Savienības un Lietuvas Misijas lauka, lai pārrunātu ar draudžu finansēm saistītos jautājumus. Galvenie sanāksmes temati bija: darbs ar jauno grāmatvedības programmu SUNSystems 5, atskaišu un savstarpējās komunikācijas sistēmas uzlabošana, kā arī Baltijas Ūnijas finanšu noteikumu […]

Baznīcas vadītāji strādā pie BAUC Draudžu Dibināšanas komandu kontrakta plāna pabeigšanas

2006. gada 24.–25. jūlijs. Zlēkas, Latvija. Adventistu Baznīcas Baltijas valstu vadītāji satikās Zlēkās, lai pabeigtu Baltijas Konferenču Ūnijas (BAUC) Draudžu Dibināšanas komandu kontrakta plānu. Kā jau pieminēts iepriekšējās Baltijas Ūnijas ziņās, Baznīcas vadības vīzija ir “iedvesmot un palīdzēt mūsu kalpotājiem un grupu vadītājiem līdz 2010. gadam Baltijas Ūnijas teritorijā izveidot draudžu dibināšanas kustību un iekļaut […]

Church Leaders Discuss Church Planting Strategies

May 28–29, 2006. Otepää, Estonia. The leaders of the Adventist church in the Baltic countries met together in Otepää to dicuss the BAUC Team Contract. The vision is to “Inspire and help our ministers and group leaders to build up the church planting movement up to the year 2010 and include it in the Strategic […]

Ebreji pieņem biblisko Jēzu

Rīga, LATVIJA. 2006. gada 20.–21. maijs. Israēlas Misijas lauka prezidents un Ģenerālkonferences Globālās Misijas Pasaules ebreju draudzības centra vadītājs Ričards Elofers apmeklēja Rīgu un Tartu (Igaunija), lai dalītos savos atklājumos Bībeles izpētē par šīs grāmatas vēsti, pravietojumiem un Evaņģēliju attiecībā uz jūdiem. R. Elofers veltīja vairāk nekā 3 stundas Rīgā un 4 stundas Tartu, lai […]

Hebrews Accept Biblical Jesus

Riga, LATVIA. May 20–21, 2006. The president of the Israel Field and the director of the World Jewish Friendship Center of Global Mission of the General Conference Richard A. Elofer visited Riga (Latvia) and Tartu (Estonia) to share the results of his biblical studies about the Bible message, prophecies and Gospels regarding the Jewish people. […]