RELAY Fires Youth For Evangelism…

Riga, Latvia —More than 40 attentive young people from Estonia, Lithuania and Latvia attended the first Relay course held in the Baltics, 5-17 April. During the first week, the module ‘Foundations of Adventist Beliefs’ taught by Dr Gunnar Pedersen, Newbold College lecturer, and Paul Clee, Field Secretary of the Trans-European Division, created a good foundation […]

Mission Day in Baltic Union

4 April 2009 is announced to be a Mission Day in Baltic Union. On this day we will launch the “Missionary Book of the Year” project. This project is one of the easiest and cheapest way how to involve every member of the church in missionary outreach activities. The Missionary book 2009 in Estonia is […]

Evaņģelizācijas apmācību semināri Baltijas Ūnijā

Vairāk kā 40 mācītāji un draudžu aktīvisti Igaunijā, 45 mācītāji un Bībeles strādnieki un draudžu aktīvisti Latvijā un 38 mācītāji un Bībeles strādnieki un draudžu aktīvisti Lietuvā pulcējās uz Trans-Eiropas nodaļas organizēto evaņģelizācijas apmācības semināru un izteica atkārtotu apņemšanos darboties evaņģelizācijā, un kopā meklēja veidus, kā aizsniegt cilvēkus, kuri vēl nepazīst Jēzu Kristu. Divu dienu […]

Evangelism Training Seminars in BAUC

About 40 pastors and active laymembers from Estonian Adventist churches, about 45 pastors and active laymembers from Latvian Adventist churches and 38 pastors, Bible workers and lay members from Lithuanian Adventist churches refreshed their commitment to evangelism and explored new ways to reach unchurched people in their neighbourhood in Evangelism training seminars in Tartu (Estonia), […]

Church Planting In The Baltics…

Riga, Latvia – Several years ago many Adventist churches started the church planting initiative. Now the time has come to evaluate the success and make any necessary adjustments in the Baltics. As part of this, Janos Kovacs-Biro, Director for Evangelism and Church Planting in the Trans-European Division, visited the church plants in Latvia and Lithuania, […]

Ebreji pieņem biblisko Jēzu

Rīga, LATVIJA. 2006. gada 20.–21. maijs. Israēlas Misijas lauka prezidents un Ģenerālkonferences Globālās Misijas Pasaules ebreju draudzības centra vadītājs Ričards Elofers apmeklēja Rīgu un Tartu (Igaunija), lai dalītos savos atklājumos Bībeles izpētē par šīs grāmatas vēsti, pravietojumiem un Evaņģēliju attiecībā uz jūdiem. R. Elofers veltīja vairāk nekā 3 stundas Rīgā un 4 stundas Tartu, lai […]

Hebrews Accept Biblical Jesus

Riga, LATVIA. May 20–21, 2006. The president of the Israel Field and the director of the World Jewish Friendship Center of Global Mission of the General Conference Richard A. Elofer visited Riga (Latvia) and Tartu (Estonia) to share the results of his biblical studies about the Bible message, prophecies and Gospels regarding the Jewish people. […]

Evaņģelizācija: LABĀKAdzīve (LD)

Baltijas valstīs ir nodibinātas deviņdesmit septiņas LABĀKASdzīves (LD) grupas. LD grupu izveide ir notikusi, pateicoties Septītās dienas Adventistu draudzes locekļu un mācītāju vēlmei aizniegt postmodernos cilvēkus. Aprīļa sākumā Kauņā (Lietuva), Rīgā un Tartu (Igaunija) notika divu dienu garas LABĀKASdzīves koncepta konferences. LABĀKAdzīve ir stratēģiska vīzija, lai palīdzētu draudzes locekļiem izveidot draudzīgas attiecības ar neticīgiem un […]

New LIFEdevelopment Groups Established

BALTIC STATES [ANR] – Ninety-seven new LIFEdevelopment (LD) groups have been established in the Baltic States. The LD groups were started as a result of the overwhelming interest in reaching unchurched postmodern people expressed by the members and pastors of the Seventh-day Adventist Church. The week-long LIFEdevelopment conference began on 2 April, in Kaunas (Lithuania), […]