Baznīcas vadītāji strādā pie BAUC Draudžu Dibināšanas komandu kontrakta plāna pabeigšanas

Baznīcas vadītāji strādā pie BAUC Draudžu Dibināšanas komandu kontrakta plāna pabeigšanas. Zlēkas, Latvija. 2006. gada jūlijs.
Baznīcas vadītāji strādā pie BAUC Draudžu Dibināšanas komandu kontrakta plāna pabeigšanas. Zlēkas, Latvija. 2006. gada jūlijs.
2006. gada 24.–25. jūlijs. Zlēkas, Latvija. Adventistu Baznīcas Baltijas valstu vadītāji satikās Zlēkās, lai pabeigtu Baltijas Konferenču Ūnijas (BAUC) Draudžu Dibināšanas komandu kontrakta plānu. Kā jau pieminēts iepriekšējās Baltijas Ūnijas ziņās, Baznīcas vadības vīzija ir “iedvesmot un palīdzēt mūsu kalpotājiem un grupu vadītājiem līdz 2010. gadam Baltijas Ūnijas teritorijā izveidot draudžu dibināšanas kustību un iekļaut to katras draudzes vienības Stratēģiskajā plānā.”

Astoņi draudzes vadītāji un kalpošanas nodaļu pārstāvji pavadīja spraigās un auglīgās diskusijās, pabeidzot stratēģijas plānu, kas turpmāk tiks pārrunāts, pieslīpēts un pieņemts Baznīcas Trans–Eiropas nodaļas (TED) vadītāju sanāksmē šā gda septembrī Belgradā, Serbijā.

“Iepriekšējās šādas sanāksmes beigās mēs izjutām šādu regulāru Baznīcas vadītāju satikšanās nepieciešamību,” saka Valdis Zilgalvis, Baltijas Konferenču Ūnijas prezidents, “un vienojāmies nākamo sanāksmi organizēt Latvijā, kur pieaicināt arī Globālās Misijas koordinatoru un Draudžu Dibināšanas un LABĀKASdzīves vadītājus. Tāpēc šajā sanāksmē mēs uzaicinājām viņus pievienoties mums. Man šķiet, ka tas bija ļoti labs lēmums, jo viņi ienesa daudz vērtīgu papildinājumu plāna izstrādē.”

“Šajā sanāksmē mēs izmēģinājām jaunākās sadarbības tehnoloģijas,” saka Guntis Bukalders, BAUC Komunikāciju nodaļas vadītājs. “Mēs izmantojām pašlaik vismodernāko kopsadarbības datorprogrammu pasaulē, kas ļauj visiem sanāksmes dalībniekiem vienlaicīgi strādāt pie viena dokumenta, katram ienesot tajā nepieciešamās izmaiņas, un visiem uzreiz redzot citu kolēģu veiktās izmaiņas sava datora ekrānā. Esmu pārliecināts, ka tas būtiski paātrināja mūsu kopēji izstrādājamā dokumenta izveidi un pabeigšanu.”

***
Baltijas Konferenču Ūniju sanāksmē pārstāvēja tās prezidents Valdis Zilgalvis, sekretārs un Globālās Misijas koordinators Andrejs Āriņš, LABĀKAdzīve.info (LDi), Draudžu dibināšanas un Draudzes dabīgās attīstības (DDA) koordinators Guntis Bukalders;
Igaunijas Draudžu Savienību pārstāvēja tās prezidents Tinu Jugars un sekretārs Dāvids Nimmiks;
Latvijas Draudžu Savienību pārstāvēja tās prezidents Viesturs Reķis un DDA koordinators Ivo Roderts;
Lietuvas Misijas Lauku pārstāvēja tās prezidents Bertolds Vinstons Hibners.

Guntis Bukalders,
Baltijas Konferenču Ūnijas Komunikāciju nodaļas vadītājs