• Jan Paulsen

  Dr Th Jans Polsens viesojas Rīgā

  Četrpadsmitajā un piecpadsmitajā janvārī Rīgā viesojās Septītās dienas Adventistu Ģenerālkonferences prezidents emeritus Dr. Jans Polsens. Jans Polsens ir 51 gadu kalpojis draudzē dažādos amatos, sākot no Ņūboldas koledžas (Anglija) vadītāja līdz Trans–Eiropas divīzijas prezidentam un tad līdz pat Septītās dienas Adventistu Baznīcas Ģenerālkonferences prezidentam. Šajos gados viņš ir uzkrājis lielu un vērtīgu pieredzi, viņš ir izskolojis daudz teoloģijas studentu un daudz vadītāju. Vizitācija iesākās ar dievkalpojumu Rīgas I draudzē, kur viesis uzrunāja draudzes locekļus un viesus no Igaunijas un Lietuvas, kas bija atbraukuši uz tikšanos. Svētrunā Jans Polsens pievērsa dievlūdzēju uzmanību pēdējām divpadsmit stundām Jēzus dzīvē, kas aprakstītas Jāņa evaņģēlija 13.–17. nodaļā — Kristus deva trīs apsolījumiem mācekļiem un izvirzīja…

 • Ievēlēta jauna Baltijas Konferenču Ūnijas vadība

  No šā gada 4.–6. jūnijam Rīgā, Baznīcas ielā 12a, notika Baltijas Konferenču Ūnijas kārtējais kongress, kurā 58 draudžu savienību izraudzīti delegāti ievēlēja jauno ūnijas vadību nākamiem pieciem gadiem. Par Baltijas Konferenču Ūnijas prezidentu atkārtoti tika ievēlēts mācītājs Valdis Zilgalvis, par ūnijas sekretāru atkārtoti tika ievēlēts mācītājs Andrejs Āriņš, un par ūnijas mantzini atkārtoti tika ievēlēts Zigurds Laudurgs. Kongresa delegāti izraudzīja arī kalpošanas nodaļu vadītājus nākamiem pieciem gadiem: Andrejs Āriņš — Adventistu Misijas un mācītāju nodaļas vadītājs David Nõmmik — izglītības nodaļas vadītājs Gedrius Rimša — jauniešu vadītājs Guntis Bukalders — ADRA koordinators, veselības kalpošanas nodaļas un komunikāciju kalpošanas nodaļas vadītājs Ruta Zilgalve — sieviešu, bērnu un mācītāju sievu kalpošanas nodaļas…

 • Evaņģelizācijas apmācību semināri Baltijas Ūnijā

  Vairāk kā 40 mācītāji un draudžu aktīvisti Igaunijā, 45 mācītāji un Bībeles strādnieki un draudžu aktīvisti Latvijā un 38 mācītāji un Bībeles strādnieki un draudžu aktīvisti Lietuvā pulcējās uz Trans-Eiropas nodaļas organizēto evaņģelizācijas apmācības semināru un izteica atkārtotu apņemšanos darboties evaņģelizācijā, un kopā meklēja veidus, kā aizsniegt cilvēkus, kuri vēl nepazīst Jēzu Kristu. Divu dienu seminārs sniedza daudz vielas pārdomām, diskusijām, un saskaņā ar Igaunijas draudžu jauniešu vadītāju Ivo Käsk teikto, bija svarīgi atkārtoti dzirdēt, ka ja vien mēs esam gatavi darboties, Dievs labprāt izmantos mūs savā darbā. “Tikko aizvadītais divu dienu seminārs bija ļoti produktīvs. Tā bija lieliska iespēja atsvaidzināt atmiņā evaņģelizācijas iespējas un pārdomāt jaunas stratēģijas. Paldies Janošam…

 • Smiltenē tiekas draudžu savienību mantziņi un grāmatveži

  Šī gada 23-24. maijam Smiltenē tikās mantziņi un grāmatveži no Baltijas Konferenču Ūnijas, kā arī no Igaunijas un Latvijas draudžu Savienības un Lietuvas Misijas lauka, lai pārrunātu ar draudžu finansēm saistītos jautājumus. Galvenie sanāksmes temati bija: darbs ar jauno grāmatvedības programmu SUNSystems 5, atskaišu un savstarpējās komunikācijas sistēmas uzlabošana, kā arī Baltijas Ūnijas finanšu noteikumu apspriešana. Sanāksmes laikā tika diskutēti arī mācītāju atalgojuma un pensiju jautājumi. Zigurds Laudurgs, Baltijas Konferenču Ūnijas mantzinis

 • Iesvētīts jauns adventistu dievnams Mažeiķos

  Mažeiķi, LIETUVA. Šo sestdien Mažeiķu draudzei bija svētki, jo tika iesvētīts jaunuzceltais dievnams. Arī pilsēta vadība to apstiprināja kā dievnamu, jo ēka atbilst visām prasībām. “Celtniecībā iztērēts salīdzinoši maz naudas,” teica Bertolds Hibners, Lietuvas Misijas Lauka prezidents. “Mācītājs Daniels Oželis atdeva daļu no savas zemes un pats ieguldīja ļoti daudz savu darbu. Tā rezultātā mums ir jauna un skaista baznīca bez milzīgiem kapitālieguldījumiem no Baznīcas puses. Liels paldies viņam par šo pašaizliedzību un degsmi, strādājot Dieva druvā.” Bija pulcējušies gan vietējie draudzes locekļi, gan brāļi un māsas no citām Lietuvas pilsētām. Dievkalpojumā uzrunu teica Lietuvas Misijas lauka prezidents Bertolds Hibners un Baltijas Konferenču Ūnijas prezidents Valdis Zilgalvis. Draudze sirsnīgi pateicās…

 • Komunikāciju vadītāji tiekas Slovēnijā

  Rogaška Slatina, Slovēnija. Pagājušajā mēnesī 50 komunikāciju nodaļas vadītāji no Adventistu Baznīcas Trans-Eiropas (TED) un Eiro-Āfrikas (EAD) reģioniem tikās Slovēnijā, lai apspriestu komunikāciju stratēģiju un moderno tehnoloģiju pielietojumu misijas darbā, sniedzot Jēzus Kristus cerības vēsti cilvēkiem, kas vēl nepazīst Kristu. Sanāksmi atklāja Adventistu Baznīcas Trans-Eiropas reģiona komunikāciju departamenta vadītājs Miroslavs Pujičs, bet pēc tam sekoja interesants pārsteigums — visus konferences dalībniekus autobusā aizveda uz Bled ezeru, kur Alpu kalnu pakājē un koši zilzaļa ezera krastā klātesošie varēja noklausīties Maika Rajena (Ģenerālkonference) svētrunu “Dzīve ar vērienu” saskaņā ar Jēzus mācību. Interesantu ieskatu postmodernismā sniedza Maikls Dabrovskis (Ģenerālkonference). “Informācijas laikmets atnesa universālās pateisības galu. To aizvietoja subjektīvā patiesība, un zināma veida tukšums.…

 • Baznīcas vadītāji strādā pie BAUC Draudžu Dibināšanas komandu kontrakta plāna pabeigšanas

  2006. gada 24.–25. jūlijs. Zlēkas, Latvija. Adventistu Baznīcas Baltijas valstu vadītāji satikās Zlēkās, lai pabeigtu Baltijas Konferenču Ūnijas (BAUC) Draudžu Dibināšanas komandu kontrakta plānu. Kā jau pieminēts iepriekšējās Baltijas Ūnijas ziņās, Baznīcas vadības vīzija ir “iedvesmot un palīdzēt mūsu kalpotājiem un grupu vadītājiem līdz 2010. gadam Baltijas Ūnijas teritorijā izveidot draudžu dibināšanas kustību un iekļaut to katras draudzes vienības Stratēģiskajā plānā.” Astoņi draudzes vadītāji un kalpošanas nodaļu pārstāvji pavadīja spraigās un auglīgās diskusijās, pabeidzot stratēģijas plānu, kas turpmāk tiks pārrunāts, pieslīpēts un pieņemts Baznīcas Trans–Eiropas nodaļas (TED) vadītāju sanāksmē šā gda septembrī Belgradā, Serbijā. “Iepriekšējās šādas sanāksmes beigās mēs izjutām šādu regulāru Baznīcas vadītāju satikšanās nepieciešamību,” saka Valdis Zilgalvis, Baltijas…

 • Ebreji pieņem biblisko Jēzu

  Rīga, LATVIJA. 2006. gada 20.–21. maijs. Israēlas Misijas lauka prezidents un Ģenerālkonferences Globālās Misijas Pasaules ebreju draudzības centra vadītājs Ričards Elofers apmeklēja Rīgu un Tartu (Igaunija), lai dalītos savos atklājumos Bībeles izpētē par šīs grāmatas vēsti, pravietojumiem un Evaņģēliju attiecībā uz jūdiem. R. Elofers veltīja vairāk nekā 3 stundas Rīgā un 4 stundas Tartu, lai skaidrotu Bībeles rakstvietas par to, kā Jaunās Derības rakstos jūdi pieņēma Evaņģēliju un Jēzu kā Mesiju. “Ja mēs uzmanīgi aplūkojam Bībeles rakstvietas, mēs nevaram apgalvot, ka jūdi nepieņēma Jēzu,” skaidro Elofers. “Bībelē ir tik daudz rakstvietu, kas skaidri runā par to, ka Dievs nekad nav noraidījis Israēlu un ka daudzi jūdi pieņēma Evaņģēlija vēsti. Patiesībā…

 • Adventisti gatavo atbildi Da Vinči Kodam, apstiprina Bībelē teikto

  2006. gada 16. maijs, Silverspringsa, Merilenda, ASV … [Marks Kellners / Nātans G. Brauns] Septītās dienas adventistu teologi, mācītāji un draudzes locekļi gatavo dažāda veida atbildes Da Vinči Kodam, filmai, kas piesaistījusi milzīgu masu mēdiju uzmanību. 19. maijā visā pasaulē kinoteātros sāks rādīt Dena Brauna 40 miljonu bestsellera ekranizējumu The Da Vinci Code ar Tomu Henku galvenajā lomā. Kamēr grāmatas cenrālā tēma — ka Jēzus apprecēja Mariju no Magdalas viņiem bija bērni un Viņa asinsradinieku līnija turpinājās Francijā — ir fikcija, tomēr grāmatā paustās idejas ir izraisījušas diskusijas visā pasaulē, kuras adventisti var izmantot liecināšanas darbā, saka kāds evaņģēlists. “The Da Vinci Code ir pilns noslēpumu, tirpas izraisošs raksts, kas…

 • Baltijas Konferenču Ūnijas pavasara sanāksme: Ievelēta jauna Lietuvas Misijas lauka vadība

  Rīga, Latvija. Svētdiena, 2006. gada 23. aprīlis. Baltijas Konferenču Ūnijas Izpildu Komitejas (IK) locekļi pulcējās uz kārtējo pavasara sanāksmi. Atklājot sēdi, Ūnijas sekretārs Andrejs Āriņš informēja klātesošos, ka uz 2006. gada 31. martu kopējais draudzes locekļu skaits 88 adventistu draudzēs Baltijas valstīs ir 6595. IK pārskatīja Baltijas Ūnijas 2005. gada nogalē pieņemtā budžeta izpildi un balsojot pieņēma Ūnijas grāmatveža Zigurda Laudurga sagatavoto Ūnijas budžeta paziņojumu. Z. Laudurgs informēja par audita rezultātiem, ko š.g. martā Ūnijā veica Ģenerālkonferences Audita nodaļa. Audits atzinis, ka nav pieļauti nekādi būtiski finansu pārkāpumi. IK pieņēma audita piedāvātās rekomendācijas un nobalsoja par Ūnijas vadības piedāvātajām atbildēm. Izpildkomitejas locekļi izteica nepieciešamību koordinēt darbu LABĀKASdzīves (LD), Draudzes Dabīgās…