Dr Th Jans Polsens viesojas Rīgā

Četrpadsmitajā un piecpadsmitajā janvārī Rīgā viesojās Septītās dienas Adventistu Ģenerālkonferences prezidents emeritus Dr. Jans Polsens.

Jans Polsens ir 51 gadu kalpojis draudzē dažādos amatos, sākot no Ņūboldas koledžas (Anglija) vadītāja līdz Trans–Eiropas divīzijas prezidentam un tad līdz pat Septītās dienas Adventistu Baznīcas Ģenerālkonferences prezidentam. Šajos gados viņš ir uzkrājis lielu un vērtīgu pieredzi, viņš ir izskolojis daudz teoloģijas studentu un daudz vadītāju.

Vizitācija iesākās ar dievkalpojumu Rīgas I draudzē, kur viesis uzrunāja draudzes locekļus un viesus no Igaunijas un Lietuvas, kas bija atbraukuši uz tikšanos. Svētrunā Jans Polsens pievērsa dievlūdzēju uzmanību pēdējām divpadsmit stundām Jēzus dzīvē, kas aprakstītas Jāņa evaņģēlija 13.–17. nodaļā — Kristus deva trīs apsolījumiem mācekļiem un izvirzīja viņiem trīs prasības. “Stāvot mācekļu priekšā, Jēzus zināja, ka jau pēc dažām stundām Viņš vairs nebūs starp viņiem. Tāpēc jūs varat sagaidīt, ka tas, ko viņš runās ar mācekļiem šo pēdējo stundu laikā, nebūs triviālas vai otršķirīgas lietas, bet ka Viņš runās par visbūtiskāko, par to, kas ir patiesi svarīgs viņu garīgajam ceļojumam,” teica Polsens.

Pēcpusdienā Jans Polsens tikās ar jauniešiem un atbildēja uz jautājumiem. “Jūs varat uzdot jebkuru jautājumu, kādu vien vēlaties,” teica Polsens. “Es neesmu speciālists visās jomās, bet iespēju robežās centīšos godīgi atbildēt uz visiem jautājumiem.” Daudziem klātesošajiem šķita, ka jautājumu un atbilžu stunda pagāja nemanot.

Ģenerālkonferences prezidents emeritus Dr Th Jans Polsens viesojas Rīgā (2012.01.14)
Ģenerālkonferences prezidents emeritus Dr Th Jans Polsens viesojas Rīgā (2012.01.14)
Ģenerālkonferences prezidents emeritus Dr Th Jans Polsens viesojas Rīgā (2012.01.14)
Ģenerālkonferences prezidents emeritus Dr Th Jans Polsens viesojas Rīgā (2012.01.14)
Ģenerālkonferences prezidents emeritus Dr Th Jans Polsens viesojas Rīgā (2012.01.14)
Ģenerālkonferences prezidents emeritus Dr Th Jans Polsens viesojas Rīgā (2012.01.14)
Ģenerālkonferences prezidents emeritus Dr Th Jans Polsens tiekas ar adventistu Baltijas draudžu jauniešiem (2012.01.14)
Ģenerālkonferences prezidents emeritus Dr Th Jans Polsens tiekas ar adventistu Baltijas draudžu jauniešiem (2012.01.14)

Ģenerālkonferences prezidents emeritus Dr Th Jans Polsens tiekas ar adventistu Baltijas draudžu jauniešiem (2012.01.14)
Ģenerālkonferences prezidents emeritus Dr Th Jans Polsens tiekas ar adventistu Baltijas draudžu jauniešiem (2012.01.14)
Svētdien Polsens tikās ar draudzes darbiniekiem. Tikšanās pirmā daļā viesis dalījās pieredzē, ko nozīmē būt vadītājam adventistu draudzē. Dzīvē gūto pieredzi Polsens sagrupēja desmit punktos, iesākot ar godīgumu (integritāti), izvairīšanos no disidenta attieksmes pret citiem kolēģiem un ar uzticības izrādīšanu citiem vadītājiem, ticot, ka viņi izprot situāciju un zinās kā rīkoties, un noslēdzot ar vadītāja personīgo garīgo dzīvi un mīlestību pret savu draudzi. “Kā jūs mīlat Kungu, tā mīlēsit savus draudzes locekļus,” pirmās daļas noslēgumā teica Polsens. Pēc tam viesis atbildēja uz darbinieku jautājumiem par kalpošanu draudzē un par to, ko šajos piecdesmit gados viņš pats ir iemācījies, kalpodams gan Āfrikā, gan Eiropā, gan Ziemeļamerikā. “Raugoties uz Kristus piemēru, es redzu divas lietas: pirmkārt, labāk kalpot citiem, nekā saņemt kalpošanu. Tas ir viss svarīgākais. Nedomāt kādu labumu tas man dos. Otrkārt, Kristus pastāvīgi demonstrēja Tēva klātbūtni, un tas man ir ļoti svarīgi. Debesu Tēvs jūs vēro. Uz šo divu perspektīvu fona es jautāju sev, ko es esmu iemācījies. Esmu nācis pie pārliecības ka neskatoties uz visiem maniem trūkumiem, Dievs sagaida no mums divas lietas. Esi uzticams, paklausīgs Viņam un dari vislabāko, ko spēj. Esmu novērojis, ka ievērojot šīs divas lietas, es naktī varu daudz mierīgāk gulēt.”

Jans Polsens ieteica ik dienas lasīt, studēt Bībeli un veltīt pietiekami daudz laika izlasītā pārdomām un lūgšanai. Vadītāja efektivitāte un garīgums izpaužas Svētā Gara spējā mūs vadīt.

Tikšanās noslēgumā vaicāju mūsu draudzes vadītāju domas un iespaidus par šīm sanāksmēm. Baltijas Konferenču Ūnijas prezidentam Valdim Zilgalvim šī tikšanās atsauc atmiņā adventistu Baltijas draudžu pievienošanos adventistu draudzes Rietumeiropas reģionam 1994. gadā:

“Dr Th Janu Polsenu pazīstu jau no 1989. gada. Baltijas Ūnijai pārejot no Eirāzijas divīzijas uz Trans-Eiropas divīziju, no viņa puses vienmēr sajutu tēvišķu palīdzību. Viņš ir teicams pedagogs un tajā pat laikā pasaules mēroga teologs. Viņš bija pirmais mūsu vispasaules draudzes vadītājs, kuru uz intervijām ielūdza pasaules lielākā biznesa un finanšu ziņu TV kompānija Bloomberg.

Arī šoreiz Latvijā bija liela priekšrocība ieklausīties viņa svētrunā, diskusijās ar jauniešiem un lekcijās draudzes darbiniekiem par vadīšanu. Mani uzrunāja viņa personīgie desmit padomi vadītājiem. Atkal no jauna viņš mācīja uzticēties vadītājiem, kuri atbild par kādu noteiktu uzdevumu. Tas nozīmē nebūt cilvēkam, kurš pats visu izlemj un kontrolē katru sev padotā soli. Pamācošs bija aicinājums izprast, ka jebkurš vadītājs kalpo ne tikai savai vietējai draudzei vai konferencei, ūnijai, bet vadītāja redzeslokā ir jābūt pasaulplašajam darba laukam, kurā viens no otra mācāmies un esam atkarīgi cits no cita.”
Latvijas draudžu Savienības bīskaps Viesturs Reķis dalījās savos iespaidos par Jana Polsena sniegto izaicinājumu draudzei pieņemt cilvēkus ar atšķirīgiem uzskatiem:

“Draudze ar interesi pieņēma atgādinājumu, ka mēs esam dažādi, ka Dievs mūs ir aicinājis, un ka mums jāpraktizē mīlestība uz Dievu un saviem līdzcilvēkiem, lai Jēzus apsolījumi patiesi darbotos mūsu dzīvē.

Šī vizīte bija ļoti piesātināta un noderīga, jo katrs varēja atrast kaut ko pārdomu vērtu un pielietojamu savai kalpošanai. Prieks, ka piedalījās pārstāvji no Igaunijas un Lietuvas. Paldies Dr. Polsenam, ka viņš atrada laiku mums. Vēlam bagātas Dieva svētības Dr. Polsenam viņa kalpošanā.”

“Jana Polsena praktiskā un starptautiskā pieredze dažādos Adventistu Baznīcas kalpošanas un pārvaldes līmeņos ir nozīmīga un unikāla,” teica Igaunijas draudžu Savienības prezidents Dāvids Nimmiks. “Es augstu novērtēju viņa vēlmi atbraukt pie mums, lai dalītos vadīšanas pieredzē. Tā bija atvērta, taktiska un iejūtīga diskusija. Sarunu gaitā es pierakstīju un izcēlu dažus atslēgvārdus, kas man labāk palīdzēs apjaust vadītāja būtību un tai pat laikā apzināties, ka līdz ar visiem citiem esi Dieva bērns.”

“Es pateicos Baltijas Konferenču Ūnijas vadībai par šādas satikšanās noorganizēšanu,” teica Lietuvas Lauka prezidents Bertolds Hibners. “Polsena uzskati par vadītājam nepieciešamajām īpašībām šodienas dinamiskajā dzīvē sniedza man iespēju pārdomāt savu kalpošanu. Polsena atbildes uz jauniešu un darbinieku uzdotajiem jautājumiem deva papildmateriālu, ko varēšu līdzdalīt ar saviem kolēģiem, runājot par draudzes kalpošanas uzlabošanu apkārtējai sabiedrībai. Šī tikšanās man sniedza atspirdzinājumu.”

Noslēgumā lūdzu savus iespaidus par tikšanos pastāstīt Talsu draudzes mācītājam Tālivaldim Vilnim. “Man šī tikšanās ar brāli Polsenu deva gan daudzus padomus, gan iedrošinājumu, jo viņš stāstīja vadības principus ko savā dzīvē ir iemācījies, gan caur veiksmēm un neveiksmēm. Interesanti, ka visvairāk viņš ir iemācījies no neveiksmēm, jo tās ir motivējušas kaut ko mainīt un uzlabot viņa kalpošanā. Tad viņš iedrošināja būt atvērtiem pret pārmaiņām, kas dara draudzes darbu un misiju efektīvāku, jo mainās sabiedrība ap mums. Taču stingri stāvēt pret pārmaiņām kas kompromitē vai pazemina Bībeles mācības (principus). Viss ko viņš pateica, bija praktiskas lietas, lai mums nodotu kaut mazu daļiņu no viņa lielās dzīves pieredzes, ko viņš ir ieguvis kalpojot dažādos amatos adventistu draudzē. Tādējādi es esmu ļoti pateicīgs visiem kas organizēja šo tikšanos. Lai Dievs svētī tās idejas ko dzirdējām pielietot mūsu praktiskajā kalpošanā!”

Guntis Bukalders,
Baltijas Konferenču Ūnijas Komunikāciju nodaļas vadītājs