Evaņģelizācija: LABĀKAdzīve (LD)

LABĀKASdzīves (LD) semināra dalībnieki Kauņā, Lietuvā. 2006.04.03
LABĀKASdzīves (LD) semināra dalībnieki Kauņā, Lietuvā. 2006.04.03
LABĀKASdzīves (LD) semināra dalībnieki Kauņā, Lietuvā. 2006.04.03
LABĀKASdzīves (LD) semināra dalībnieki Kauņā, Lietuvā. 2006.04.03
Evaņģelizācijas koncepta LABĀKAdzīve (LD) vadītāji apspriež projekta īstenošanu. Rīga. 2006.04.05.
Evaņģelizācijas koncepta LABĀKAdzīve (LD) vadītāji apspriež projekta īstenošanu. Rīga. 2006.04.05.
LABĀKASdzīves (LD) semināra dalībnieki Tartu, Igaunijā. 2006.04.09
LABĀKASdzīves (LD) semināra dalībnieki Tartu, Igaunijā. 2006.04.09
Baltijas valstīs ir nodibinātas deviņdesmit septiņas LABĀKASdzīves (LD) grupas. LD grupu izveide ir notikusi, pateicoties Septītās dienas Adventistu draudzes locekļu un mācītāju vēlmei aizniegt postmodernos cilvēkus. Aprīļa sākumā Kauņā (Lietuva), Rīgā un Tartu (Igaunija) notika divu dienu garas LABĀKASdzīves koncepta konferences.

LABĀKAdzīve ir stratēģiska vīzija, lai palīdzētu draudzes locekļiem izveidot draudzīgas attiecības ar neticīgiem un pārsvarā postmoderniem cilvēkiem, cerībā palīdzēt tiem atrast Jēzu Kristu. “Ir vismaz divi iemesli šīs pieejas izmantošanai. Pirmkārt, evaņgēlizācija ir ilgtermiņa process, nevis vienreizējs notikums. Otrkārt, tā dod iespēju katram draudzes loceklim iesaistīties liecināšanā, tādējādi īstenojot mūsu pārliecību, ka ‘ikviens draudzes loceklis ir kalpotājs’, paskaidro Dr Miroslavs Pujičs, Septītās dienas Adventistu Baznīcas Trans–Eiropas nodaļas direktors kalpošanai postmoderniem cilvēkiem.

Konferences beigās Kauņā tika nodibinātas 24 LD grupas un 2 centri. “Mūsu kalpotāji un draudzes locekļi ir apņēmušies īstenot LABĀKASdzīves māceklības ceļu, cenšoties aizsniegt draudzi neapmeklējošus cilvēkus Lietuvā, un tādu šeit ir 80% no kopējā iedzīvotāju skaita,” saka Bertolds Hibners, Lietuvas Misijas prezidents un LD direktors. “Mēs ticam, ka šis koncepts palīdzēs daudziem draudzes locekļiem vairāk iesaistīties evaņģelizācijā.”

Mācītājs un Latvijas LD direktors Ivo Roderts ir apmierināts ar 34 LD grupām un trim LD centriem, kas, konferencei noslēdzoties, tika nodibināti Latvijā. “Es esmu sajūsmināts, redzot tik daudz cilvēku iesaistāmies šajā māceklības stratēģijā. Mēs jau bijām sapratuši, ka ir kaut kas jādara — kaut kas atšķirīgs, nebijis —, lai aizniegtu draudzi neapmeklējošos Latvijas iedzīvotājus. Latvijā tādu ir ap 90%.” Iespējams, ka Latvijā tiks nodibināti vēl divi LD centri.

Igaunijas Draudžu savienībā tika nodibinātas 39 grupas un divi LD centri. Draudžu savienības sekretārs un LD direktors mācītājs Dāvids Nimmiks pauž pārliecību par šo stratēģiju: “LABĀKASdzīves koncepts labi iederas mūsu sabiedrībā. Īsā laikā esmu saņēmis vairākus telefona zvanus, kas man sniedz cerību, ka Dievs spēs veikt brīnišķas lietas caur cilvēkiem, kuri veltīs savu dzīvi šim evaņģelizācijas veidam.”

Mazo grupu kalpošanas vadītājs Trans–Eiropas nodaļā, mācītājs Janošs Kovačs–Biro, skaidro, ka “LD grupas ir pakāpeniska ieeja Adventistu Baznīcā un uz garīgām dāvanām pamatots evaņģelizācijas modelis mūsu jauniešiem un draudzes locekļiem. Šajās grupās mēs atveram sirdi, mājas un dzīvi citiem cilvēkiem. LD grupas ir bibliskas un tās atbalsta arī Elenas Vaitas raksti. Ir svarīgi, lai LD grupas ievērotu noteikto māceklības ceļu. Šīs grupas var no jauna atdzīvināt pastāvošās daudzes un palīdzēt tām koncentrēties uz evaņģelizāciju un dvēseļu mantošanu. Dažas no augošām LABĀKASdzīves grupām, kas sapulcējas LD centros, kļūs par jaunu draudžu pamatiem apvidū, kur tās kalpo.”

Septītās dienas Adventistu Baznīca Baltijas valstīs vieno vairāk kā 6.600 pieaugušu draudzes locekļu 90 draudzēs Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Guntis Bukalders/ANR,
Baltijas Konferenču Ūnijas Komunikāciju nodaļas vadītājs