Evaņģelizācijas apmācību semināri Baltijas Ūnijā

Evaņģelizācijas apmācību seminārs Tartu, Igaunijā. 2009. gada februāris.
Evaņģelizācijas apmācību seminārs Tartu, Igaunijā. 2009. gada februāris.
Vairāk kā 40 mācītāji un draudžu aktīvisti Igaunijā, 45 mācītāji un Bībeles strādnieki un draudžu aktīvisti Latvijā un 38 mācītāji un Bībeles strādnieki un draudžu aktīvisti Lietuvā pulcējās uz Trans-Eiropas nodaļas organizēto evaņģelizācijas apmācības semināru un izteica atkārtotu apņemšanos darboties evaņģelizācijā, un kopā meklēja veidus, kā aizsniegt cilvēkus, kuri vēl nepazīst Jēzu Kristu.

Divu dienu seminārs sniedza daudz vielas pārdomām, diskusijām, un saskaņā ar Igaunijas draudžu jauniešu vadītāju Ivo Käsk teikto, bija svarīgi atkārtoti dzirdēt, ka ja vien mēs esam gatavi darboties, Dievs labprāt izmantos mūs savā darbā.

“Tikko aizvadītais divu dienu seminārs bija ļoti produktīvs. Tā bija lieliska iespēja atsvaidzināt atmiņā evaņģelizācijas iespējas un pārdomāt jaunas stratēģijas. Paldies Janošam un visai Adventistu Baznīcas Trans-Eiropas nodaļas vadībai par interesanto un pārdomāto semināru un atbalstu draudzes misijas darbam,” teica Latvijas draudžu Savienības bīskaps Viesturs Reķis.

“Šis seminārs bija tieši īstajā brīdī,” par notikušo saka Lietuvas lauka bīskaps Bertolds Hibners. “Es jūtu, ka redzot draudzes vadības atbalstu un izpratni, un daudzos piemērus, kā tas izdarāms, draudzes locekļi jūtas iedrošināti aktīvāk darboties evaņģelizācijā. Es domāju, ka draudzes locekļi drošāk stāstīs par savu ticību draugiem. Mēs strādājam pie 10 projektu izstrādes, kuros īstenosim Janoša ieteikto evaņģelizācijas ciklu.”

“Esmu pārliecināts, ka šis apmācību seminārs palīdzēja cilvēkiem atrast risinājumus visam tam, par ko viņi ir domājuši un lūguši pirms tam. Mēs esam ļoti pateicīgi par šo semināru visiem mūsu Baznīcas Trans-Eiropas nodaļas un Baltijas Ūnijas vadītājiem,” teica Bertolds Hibners.

Semināra dalībniekiem bija jāizdomā interesanti evaņģelizācijas veidi. Igaunijā plašāko atbalstu izpelnījās jauniešu sociālā tīkla projekts, Latvijā vairuma klātesošo atbalstu guva Cēsu mazo grupu sadraudzības draudzes ideja par piepūšamo, pārvietojamo baznīcu, bet Lietuvā — kontrakts ar vietējām maizes ceptuvēm ievietot evaņģelizācijas materiālus maizes iesaiņojumā. Tagad draudzes locekļiem ir jāstrādā pie šo ideju pārveides par konkrētiem evaņģelizācijas projektiem.

“Vērojot visas 3 sanāksmes Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, varēja redzēt lielu apmācību semināra dalībnieku atsaucību, seminārs tiešām atstāja iespaidu uz tā dalībniekiem. Seminārs bija ierosme jauniem pasākumiem, jaunām evaņģelizācijas sērijām. Mācības bija ļoti vienkāršas un praktiskā veidā. Varēja redzēt, ka Janošs runā no pieredzes, un pieredzei ir cits pārliecības spēks. Visi mūsu mācītāji bija ļoti gandarīti. Visās Baltijas Ūnijas draudžu savienībās mācītāji un draudžu aktīvisti gatavo evaņģelizācijas pasākumus. Mums ir pavērusies finansiāla iespēja nākamgad katrā Baltijas valstī veikt 10 evaņģelizācijas pasākumus. Katru evaņģelizācijas pasākumu TED atbalsta katru ar £500 un Baltijas Ūnija ar Ls 200, arī vietējās draudžu savienības un draudzes piedalīsies ar savu artavu. Es ticu, ka pateicoties šai draudzes iniciatīvai daudzi cilvēki varēs iepazīsties ar Jēzu Kristu un atrast jaunu dzīves jēgu un mērķi,” noslēgumā teica Baltijas Konferenču Ūnijas prezidents Valdis Zilgalvis.

Guntis Bukalders un Lauri Beekmann