Ģenerālkonferences 58. sesija: Delegāti nosaka augstākā amata vietu tikai priekš ordinētiem garīdzniekiem

2005. gada 5. jūlijs, Sentluisa, Misūri, ASV.
58th General Conference Session in St. Louis, USA (2005)

Šā gada 5. jūlijā Septītās dienas Adventistu Baznīcas Ģenerālkonferences 58. sesijas delegāti balsoja par precizējumu Baznīcas satversmē un statūtos, kas nosaka, ka turpmāk vispasaules Baznīcas vadītāja amatā varēs ievēlēt tikai “ordinētu kalpotāju ar pieredzi”.

Šis balsojums seko 48 stundas pēc tam, kad delegāti ievēlēja La Sjerras universitātes rektori Dr Ellu Luīzi Simmonu par Adventistu Baznīcas viceprezidenti. Viņā ir pirmā sieviete Adventistu Baznīcas vēsturē, kas ievēlēta viceprezidenta amatā.

“Kāpēc pieņemt tādus noteikumus, kas jau no paša sākuma izslēdz vairāk kā pusi mūsu vadītāju, sakot draudzei, ka pat ja Dievs aicinātu kalpošanā otru Elenu Vaitu, viņa ir izslēgta [no vadības],” jautāja Simonas bijušais darba kolēģis, La Sjerras universitātes prezidents Lerijs Geratijs. “Nostāsimies par ietverošu politiku, kā [šodien] tika sludināts vadītāju sanāksmē. Necentīsimies sasiet Dievam rokas.”

Kāds cits delegāts, Filipīnu Pārstāvju palātas vairākuma vadītāja palīgs Halins Abijons, paskaidroja savu nostāju pret šo priekšlikumu: “Mēs tāpat itin labi iztikām bez šī piesardzības soļa. [Ar šo lēmumu] mēs tikai liegsim ievēlēšanu komitejai izvēlēties vislabāko prezidenta kandidātu [vispasaules drauzei].”

Citi atbalstīja priekšlikumu: Ābrahāms Īzāks Kanteros Baskurs no draudzes Dienvidāzijas nodaļas piezīmēja, ka Elenas Vaitas raksti “skaidri norāda, ka draudze un kalpošana ir Dieva izveidotas. Visas Dieva darba pārraudzības jomas pieder kalpotājiem, un kad [Vaitas raksti] runā par kalpotājiem, tad runa ir par ordinētiem kalpotājiem.”

Daži no atbalstītājiem teica, ka ierobežojuma pretinieki cenšas rast “sētas druvis” sieviešu ordinācijai — strīdīgam jautājumam adventistu vispasaules ģimenē.

“Es nedomāju, ka mums vajadzēt upurēt ordinācijas nepieciešamību Baznīcas augstākajam vadītājam, apelējot pie iekļautības jautājuma vai strīdodoties, ka šāds noteikums izslēdz sievietes. Šis pēdējais jautājums jārisina, ja nepieciešams, vēlreiz atgriežoties pie ordinācijas jautājuma,” teica Ģenerālkonferences izglītības departamenta direktora pirmais vietnieks Džons Foulers.

Iebilstot ierobežojumam, Dr Līza Bērdslija no Loma Lindas universitātes, teica, ka vispasaules baznīcas prezidentam “jābūt gana sirdij pret draudzi visā pasaulē, jābūt ar redzējumu, administratoram lietpratējam, un neatvairāmam komunikatoram.” Viņa apgalvoja, ka šāda pieredze var rasties ne tikai ordinētā kalpošanā, kā piemēram, kapelāna kalpošanā, izglītībā un medicīnas darbā.

Neskatoties uz šādiem iebildumiem — un jauno delegātu atbalsta — precizējuma izmaiņa tika pieņemta.

Mark A. Kellner / ANN,
(pārpublikācija)