Ievēlēta jauna Baltijas Konferenču Ūnijas vadība

No šā gada 4.–6. jūnijam Rīgā, Baznīcas ielā 12a, notika Baltijas Konferenču Ūnijas kārtējais kongress, kurā 58 draudžu savienību izraudzīti delegāti ievēlēja jauno ūnijas vadību nākamiem pieciem gadiem. Par Baltijas Konferenču Ūnijas prezidentu atkārtoti tika ievēlēts mācītājs Valdis Zilgalvis, par ūnijas sekretāru atkārtoti tika ievēlēts mācītājs Andrejs Āriņš, un par ūnijas mantzini atkārtoti tika ievēlēts Zigurds Laudurgs.

Kongresa delegāti izraudzīja arī kalpošanas nodaļu vadītājus nākamiem pieciem gadiem:

  • Andrejs Āriņš — Adventistu Misijas un mācītāju nodaļas vadītājs
  • David Nõmmik — izglītības nodaļas vadītājs
  • Gedrius Rimša — jauniešu vadītājs
  • Guntis Bukalders — ADRA koordinators, veselības kalpošanas nodaļas un komunikāciju kalpošanas nodaļas vadītājs
  • Ruta Zilgalve — sieviešu, bērnu un mācītāju sievu kalpošanas nodaļas vadītāja
  • Tālivaldis Vilnis — personīgās kalpošanas nodaļas un sabatskolas vadītājs
  • Valda Reķe — ģimenes kalpošanas nodaļas vadītāja
  • Valdis Zilgalvis — reliģiskās brīvības un sabiedrisko attiecību vadītājs
  • Zigurds Laudurgs — izdevniecības darba un namturības nodaļas vadītājs

Kongresa delegāti pieņēma arī ūnijas darba plānu nākamiem pieciem gadiem. Saskaņā ar šo plānu ūnija plānos nodaļu kalpošanas darbu četros virzienos: evaņģelizācija, kalpošana, izglītība un komunikācijas.

Kongresa delegāti apstiprināja ieteikumu palielināt Baltijas Konferenču Ūnijas Izpildu komitejas locekļu skaitu līdz 13. Delegāti ievēlēja jauno Baltijas Konferenču Ūnijas Izpildu komitejas sastāvu: Baltijas Ūnijas prezidents Valdis Zilgalvis, Baltijas Ūnijas sekretārs Andrejs Āriņš, Baltijas Ūnijas mantzinis Zigurds Laudurgs, Igaunijas draudžu savienības prezidents Tõnu Jugar, Latvijas draudžu savienības prezidents Viesturs Reķis, Lietuvas Lauka prezidents Bertold V. Hibner, kā arī Leonīds Pacukēvičs, Dzintars Vaivods, Vilnis Latgalis, David Nõmmik, Averonik Beekman, Šarune Rimšiene, Ruta Ardzevanidze.

Ņemot vērā Lietuvas Misijas Lauka prezidenta Bertolda Hibnera paskaidrojumu par Lietuvas Republikas valsts likumdošanu un politisko kursu attiecībā uz reliģiskām organizācijām, kā arī ņemot vērā Adventistu Baznīcas vēlmi uzlabot attiecības ar Lietuvas valsti, kongress nobalsoja arī par Lietuvas Misijas Lauka nosaukuma maiņu uz Lietuvas Lauks.

Kongresa delegāti izraudzīja arī jaunu Lietuvas Lauka vadību — par prezidentu atkārtoti tika ievēlēts macītājs Bertold V. Hibner, par mantzini mācītājs Deividas Vanagas. Sekretāra vieta palika vakanta.

“Kongress no jauna apliecināja, ka var kopīgi strādāt četras dažādas tautas evaņģēlija pasludināšanā,” atskatoties uz kongresa gaitu un redzētajām atskaitēm teica jaunievēlētais Baltijas Konferenču Ūnijas prezidents Valdis Zilgalvis. “Mēs esam pateicīgi Dievam un katram draudzes loceklim par ieguldīto darbu pagājušo piecu gadu laikā. Dievs brīnišķīgi svētījis ar savu klātbūtni, palīdzību un līdzekļiem, uzklausījis draudzes mācītāju un vadītāju lūgšanas. Esmu pateicīgs Dievam par sadraudzības garu Baltijas Ūnijas kolektīvā. Mana lūgšana ir, lai Dievs turpina uzturēt savu draudzi grūtajos laikos, kas mums priekšā.”

Baltijas Konferenču Ūnija dināta 1924. gadā, bet 1935. gadā situācija Latvijā strauji mainījās un 1936. gadā valsts baznīcas spiediena rezultātā to likvidēja. 1989. gadā atkal radās iespēja apvienot adventistu draudzes Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, Baltijas Konferenču Ūnija tika atjaunota un 1994. gada 1. janvārī tā varēja atgriezties savās vēsturiskajās “mājās” — Septītās dienas Adventistu Baznīcas Ģenerālkonferences Trans-Eiropas nodaļā ar centru St. Albansā, Apvienotajā Karalistē (Anglijā). Pašlaik Baltijas Konferenču Ūnija apvieno 88 adventistu draudzes trīs Baltijas valstīs ar gandrīz 6500 draudzes locekļiem.

Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06.
Baltijas Konferenču Ūnijas prezidents Valdis Zilgalvis (kreisā pusē) sniedz atskaiti Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa delegātiem. Rīga, Latvija. 2009.06.04.
Baltijas Konferenču Ūnijas prezidents Valdis Zilgalvis (kreisā pusē) sniedz atskaiti Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa delegātiem. Rīga, Latvija. 2009.06.04.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongress Rīgā, 2009. gada 4. jūnijā. Ar ievadrunu uzstājas Adventistu baznīcas Trans-Eiropas nodaļas vadītājs Bertils Viklanders.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongress Rīgā, 2009. gada 4. jūnijā. Ar ievadrunu uzstājas Adventistu baznīcas Trans-Eiropas nodaļas vadītājs Bertils Viklanders.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongress Rīgā, 2009. gada 4. jūnijā. Kongresu vada Adventistu baznīcas Trans-Eiropas nodaļas vadītājs Bertils Viklanders.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongress Rīgā, 2009. gada 4. jūnijā. Kongresu vada Adventistu baznīcas Trans-Eiropas nodaļas vadītājs Bertils Viklanders.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā.<br /><figcaption id=2009.06.06. Uzstājas Āriņu ģimenes ansamblis.” width=”450″ height=”300″ class=”size-full wp-image-834″ />Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā.
2009.06.06. Uzstājas Āriņu ģimenes ansamblis.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā.<br /><figcaption id=2009.06.06. Uzstājas Āriņu ģimenes ansamblis.” width=”450″ height=”300″ class=”size-full wp-image-825″ />Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā.
2009.06.06. Uzstājas Āriņu ģimenes ansamblis.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongress Rīgā. 2009. gada 4. jūnijā. No kreisās: Paul Clee (Trans–Eiropas nodaļas lauka sekretārs), Valdis Zilgalvis (Baltijas Konferenču Ūnijas prezidents) un Bertil Wiklander (Trans–Eiropas nodaļas vadītājs).
Baltijas Konferenču Ūnijas kongress Rīgā. 2009. gada 4. jūnijā. No kreisās: Pols Klī (Trans–Eiropas nodaļas lauka sekretārs), Valdis Zilgalvis (Baltijas Konferenču Ūnijas prezidents) un Bertils Viklanders (Trans–Eiropas nodaļas vadītājs).
Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06. Uzstājas AMAZEO stīgu ansamblis.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06. Uzstājas AMAZEO stīgu ansamblis.
Closing worship service of Baltic Union Conference Constituency meeting [Rīga, Latvia] 2009.06.06. AMAZEO ensemble.
Closing worship service of Baltic Union Conference Constituency meeting [Rīga, Latvia] 2009.06.06. AMAZEO ensemble.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06 Uzstājas koris.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06 Uzstājas koris.
Jaunievēlētie Baltijas Konferenču Ūnijas vadītāji ar dzīvesbiedrēm. No kreisās: Zigurds Laudurgs (ūnijas mantzinis), Andrejs Āriņš (ūnijas sekretārs) un Antra Āriņa, Ruta Zilgalve (Sieviešu un bērnu kalpošanas nodaļas un Mācītāju sievu kalpošanas nodaļas vadītāja) un Valdis Zilgalvis (ūnijas prezidents). Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06.
Jaunievēlētie Baltijas Konferenču Ūnijas vadītāji ar dzīvesbiedrēm. No kreisās: Zigurds Laudurgs (ūnijas mantzinis), Andrejs Āriņš (ūnijas sekretārs) un Antra Āriņa, Ruta Zilgalve (Sieviešu un bērnu kalpošanas nodaļas un Mācītāju sievu kalpošanas nodaļas vadītāja) un Valdis Zilgalvis (ūnijas prezidents). Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06.
Jaunievēlētā Baltijas Konferenču Ūnijas administrācija un kalpošanas nodaļu vadītāji. Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06.
Jaunievēlētā Baltijas Konferenču Ūnijas administrācija un kalpošanas nodaļu vadītāji. Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06.
Jaunievēlētā Baltijas Konferenču Ūnijas administrācija un kalpošanas nodaļu vadītāji. Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06.
Jaunievēlētā Baltijas Konferenču Ūnijas administrācija un kalpošanas nodaļu vadītāji. Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06.
Baltijas Konferenču Ūnijas kongresa noslēguma dievkalpojums Rīgā. 2009.06.06.

Guntis Bukalders,
Baltijas Konferenču Ūnijas Komunikāciju nodaļas vadītājs