Literatūras evaņģēlistu seminārs Rīgā

Literatūras evaņģēlistu seminārs Rīgā, 2004. gada februārī
Literatūras evaņģēlistu seminārs Rīgā, 2004. gada februārī
No 8. līdz 10. februārim Rīgā notika Septītās dienas Adventistu Baznīcas Baltijas konferenču Ūnijas literatūras evaņģēlistu seminārs. Kā lektori bija ieradušies Adventistu Baznīcas Trans–Eiropas divīzijas Literatūras nodaļas vadītājs Džons Arturs (John Arthur) un Dienvidu Ūnijas (ASV) Literatūras nodaļas vadītājs Bills Bekvorts (Bill Beckworth).

Seminārā piedalījās 54 literatūras evaņģēlisti un interesenti no Latvijas un Igaunijas. Lektori stāstīja par literatūras pārdošanas metodēm, tika apskatītas arī ar to saistītās problēmas un to risinājumi. Dzirdējām arī gan pašmāju, gan ārzemju literatūras evaņģēlistu piedzīvojumus, kuros viņi uzsvēra to, kā Dievs vada savus bērnus.

Džons Arturs stāstīja kā literatūras darbs rit mūsu divīzijas dažādajās valstīs. Pagājušajā gadā pirmo reizi mūsu baznīcas vēsturē Izraēlas Misijas laukā sāka strādāt pirmais kolportieris. Agrāk tas nebija iedomājams. Laiki mainās un cilvēki tiem līdzi.

Literatūras evaņģēlistu seminārs Rīgā, 2004. gada februārī
Literatūras evaņģēlistu seminārs Rīgā, 2004. gada februārī
Polijā kolportieri izmanto reklāmas lapiņas, lai pārdotu savas grāmatas. Viņi ir iespieduši A5 izmēru lapiņu, kurās reklamē pārdodamās grāmatas. Šīs lapiņas tiek samestas iedzīvotāju pasta kastītēs. Polijas izdevniecības pieredze ir, ka uz 22 reklāmas lapiņām nopērk vienu grāmatu.

Interesanta ir Norvēģijas pieredze, kur draudzes izdotās grāmatas tiek pārdotas galvenokārt caur studentiem no Āfrikas, kuri katru vasaru, skolas brīvdienās, brauc uz Norvēģiju strādāt par kolportieriem. Izdevniecība katram kolportierim iedot ‘skūteri’, ar kuriem melnādainie studenti tad braukā apkārt, izplatot literatūru. Džons Arturs izteica domu, ka nākamajā vasarā uz Norvēģiju strādāt varētu doties arī kāds no Baltijas.

No 12. līdz 13. februārim tas pats seminārs notika Kauņā, Lietuvā. Uz šo semināru bija ieradušies 12 cilvēki.

2003. gadā Latvijā bija 9 literatūras evaņģēlisti, kuri izplatīja 6344 grāmatas, kā rezultātā 10 cilvēki kļuva ticīgi un tika kristīti. Igaunijā 2003. gadā bija 7 literatūras evaņģēlisti, kuri izplatīja 1409 grāmatas, kā rezultātā 3 cilvēki pieņēmuši kristības. Lietuvā bija 7 literatūras evaņģēlisti, kuri izplatīja 3018 grāmatas.

Zigurds Laudurgs,
Baltijas Konferenču Ūnijas grāmatvedis