Otrais teoloģijas studentu izlaidums Baltijas Konferenču Ūnijā

Absolventi un programmā iesaistītie draudzes vadītāji
Absolventi un programmā iesaistītie draudzes vadītāji
RĪGA, LATVIJA [ANR]. 2005. gada 20. augustā desmit mācītāju apmācības programmas (MAP) neklātienes nodaļas studentu pabeidza teoloģijas mācību kursu, saņemot Griggs Universitātes (ASV) diplomu — bakalaura grādu reliģijā. Daži no absolventiem ir studējuši vairāk kā 10 gadus, katru vasaru divus mēnešus veltot instensīvām studijām. Izlaidums notika Septītās dienas Adventistu Baznīcas Rīgas I draudzes telpās.

Uzrunājot absolventus un klātesošos, Adventistu Baznīcas Lietuvas Misijas Lauka vadītājs Bertolds Hibners teica: “Ir saviļņojoši būt šeit Rīgā un kopā ar absolventiem priecāties par viņu pabeigto mācību posmu.” Viņš paskaidroja: “Kalpošana mūsdienu sabiedrībai prasa no adventistu mācītājiem ne tikai spējas palīdzēt cilvēkiem atrast atbildes uz dzīves jautājumiem Bībelē, bet sniegt arī informāciju par Baznīcas vēsturi, attiecībām starp dažādām denominācijām, sniegt padomdošanu personīgos un ģimenes jautājumos. Šī mācību programma sniedza visus nepieciešamos zināšanu pamatus turpmākai sekmīgai kalpošanai.”

Svinīgā pasākuma ievadrunā Adventistu Baznīcas Latvijas Draudžu Savienības bīskaps Viesturs Reķis teica: “Mēs esam ļoti priecīgi par to, ka Latvijai ir pieci absolventi. Ne visi viņu ir vai būs mācītāji, bet visi ir iesaistīti draudzes darbā dažādās jomās.”

Baltijas Konferenču Ūnijas prezidents Valdis Zilgalvis atzina, ka “Šī bija ļoti laba programma. Nopietns uzsvars tika likts uz Baznīcas vēsturi un Bībeles teoloģiju. Es domāju, ka tas bija ļoti svarīgi. Vairums studentu jau kalpo draudzēs, un viņi mācījās, lai gūtu nepieciešamās papildzināšanas savas kalpošanas efektivitātes uzlabošanai. Šī ir atšķirīga pieeja mācību procesam. Kalpošana draudzē ir kā katalizators nopietnai mācību vielas apguvei.”

MAP Rīgas neklātienes nodaļas direktors Dr Gudmundurs Olafssons (Islande) paskaidroja, kā veidojās šī mācību programma — “Šis izlaidums ir vairāku institūciju un indivīdu veiksmīgas sadarbības rezultāts. Šeit ir jāpateicas Ņūboldas koledžai (Anglija) par pasniedzējiem, Adventistu Baznīcas Treans-Eiropas nodaļai par finansiālo atbalstu, Baltijas Konferenču Ūnijai un Latvijas Draudžu Savienībai par rūpēm par studentu fiziskajām vajadzībām, un Griggs Universitātei (ASV) par studentu sasniegumu novērtējumu.”

Vairāki cilvēki tika apsveikti par personīgo ieguldījumu šajā mācību programmā — Trans-Eiropas nodaļas (TED) prezidents Dr. Bertils Viklanders, Izglītības departamenta vadītājs Dr. Orvils Vulfords un Kalpošanas departamenta vadītājs, mācītājs Pīters Roennfeldts. Tāpat atzinības vārdus saņēma MAP direktors PhD Gudmundurs Olafssons, Baltijas Konferenču Ūnijas prezidents Valdis Zilgalvis, Karsens Varens (Dānija), kas ir sponsorējis šīs programmas studentus visus šos gadus, un vēl vairāki sponsori.

Īpaša pateicība tika izteikta pašreizējam Adventistu Baznīcas vadītājam Dr. Janam Polsenam par viņa ieguldījumu mācību programmas organizēšanā un finansiālā atbalsta sniegšanā šai programmai, kad viņš vēl bija Trans-Eiropas nodaļas prezidents.

Noslēdzot apsveikuma uzrunu, Dr. Olafssons teica: “Pāri visam mēs pateicamies Dievam, kurš deva gan spēku, gan enerģiju studentiem pabeigt šo mācību programmu.”

[Guntis Bukalders/ANR]