Iesvētīts jauns adventistu dievnams Mažeiķos

Adventistu dievnams Mažeiķos, Lietuvā. Foto: 2006. gada 28. oktobrī, dievnama iesvētīšanas dienā.
Adventistu dievnams Mažeiķos, Lietuvā.
Foto: 2006. gada 28. oktobrī, dievnama iesvētīšanas dienā.
Adventistu dievnams Mažeiķos, Lietuvā. Foto: 2006. gada 28. oktobrī, dievnama iesvētīšanas dienā.
Adventistu dievnams Mažeiķos, Lietuvā.
Foto: 2006. gada 28. oktobrī, dievnama iesvētīšanas dienā.
Adventistu dievnama iesvētīšanas dievkalpojums Mažeiķos, Lietuvā, 2006. gada 28. oktobrī.
Adventistu dievnama iesvētīšanas dievkalpojums Mažeiķos, Lietuvā, 2006. gada 28. oktobrī.
Mažeiķi, LIETUVA. Šo sestdien Mažeiķu draudzei bija svētki, jo tika iesvētīts jaunuzceltais dievnams. Arī pilsēta vadība to apstiprināja kā dievnamu, jo ēka atbilst visām prasībām.

“Celtniecībā iztērēts salīdzinoši maz naudas,” teica Bertolds Hibners, Lietuvas Misijas Lauka prezidents. “Mācītājs Daniels Oželis atdeva daļu no savas zemes un pats ieguldīja ļoti daudz savu darbu. Tā rezultātā mums ir jauna un skaista baznīca bez milzīgiem kapitālieguldījumiem no Baznīcas puses. Liels paldies viņam par šo pašaizliedzību un degsmi, strādājot Dieva druvā.”

Bija pulcējušies gan vietējie draudzes locekļi, gan brāļi un māsas no citām Lietuvas pilsētām. Dievkalpojumā uzrunu teica Lietuvas Misijas lauka prezidents Bertolds Hibners un Baltijas Konferenču Ūnijas prezidents Valdis Zilgalvis. Draudze sirsnīgi pateicās par lielo darbu, ko paveicis mācītājs Daniels Oželis — bijušais Lietuvas Misijas Lauka prezidents.

Valdis Zilgalvis,
Baltijas Konferenču Ūnijas prezidents