Smiltenē tiekas draudžu savienību mantziņi un grāmatveži

Šī gada 23-24. maijam Smiltenē tikās mantziņi un grāmatveži no Baltijas Konferenču Ūnijas, kā arī no Igaunijas un Latvijas draudžu Savienības un Lietuvas Misijas lauka, lai pārrunātu ar draudžu finansēm saistītos jautājumus. Galvenie sanāksmes temati bija: darbs ar jauno grāmatvedības programmu SUNSystems 5, atskaišu un savstarpējās komunikācijas sistēmas uzlabošana, kā arī Baltijas Ūnijas finanšu noteikumu apspriešana. Sanāksmes laikā tika diskutēti arī mācītāju atalgojuma un pensiju jautājumi.

Zigurds Laudurgs,
Baltijas Konferenču Ūnijas mantzinis