Baltijas Konferenču Ūnijas pavasara sanāksme: Ievelēta jauna Lietuvas Misijas lauka vadība

Baltijas Konferenču Ūnijas izpildkomitejas sēde Rīgā, 2006.g. 23. aprīlī
Baltijas Konferenču Ūnijas izpildkomitejas sēde Rīgā, 2006.g. 23. aprīlī
Baltijas Konferenču Ūnijas izpildkomiteja. Rīga, 2006.g. 23. aprīlis
Baltijas Konferenču Ūnijas izpildkomiteja. Rīga, 2006.g. 23. aprīlis
Rīga, Latvija. Svētdiena, 2006. gada 23. aprīlis. Baltijas Konferenču Ūnijas Izpildu Komitejas (IK) locekļi pulcējās uz kārtējo pavasara sanāksmi. Atklājot sēdi, Ūnijas sekretārs Andrejs Āriņš informēja klātesošos, ka uz 2006. gada 31. martu kopējais draudzes locekļu skaits 88 adventistu draudzēs Baltijas valstīs ir 6595.

IK pārskatīja Baltijas Ūnijas 2005. gada nogalē pieņemtā budžeta izpildi un balsojot pieņēma Ūnijas grāmatveža Zigurda Laudurga sagatavoto Ūnijas budžeta paziņojumu.

Z. Laudurgs informēja par audita rezultātiem, ko š.g. martā Ūnijā veica Ģenerālkonferences Audita nodaļa. Audits atzinis, ka nav pieļauti nekādi būtiski finansu pārkāpumi. IK pieņēma audita piedāvātās rekomendācijas un nobalsoja par Ūnijas vadības piedāvātajām atbildēm.

Izpildkomitejas locekļi izteica nepieciešamību koordinēt darbu LABĀKASdzīves (LD), Draudzes Dabīgās Attīstības (DDA) un Draudžu Dibināšanas Kalpšanas (DDK) jomā. LD koncepts izskaidro postmoderno cilvēku pasaules uztveri un domāšanas veidu, un nodrošina ar nepieciešamiem materiāliem šo cilvēku aizsniegšanai, DDA palīdz uzlabot klimatu esošajās draudzēs un DDK palīdz izprast jaunu draudžu dibināšanas procesu. Izpildkomiteja nobalsoja, ka Ūnijas līmenī LD, DDA un DDK koordinēs Ūnijas Komunikāciju nodaļas vadītājs Guntis Bukalders.

Lai uzlabotu dažādu kalpošanas nodaļu saskaņotu darbību, Izpildkomiteja pieņēma lēmumu izveidot Baltijas Konferenču Ūnijas Stratēģiskās plānošanas komiteju, kuru veidos Ūnijas prezidents Valdis Zilgalvis, Ūnijas sekretārs un Globālās Misijas koordinators Andrejs Āriņš, LD, DDA un DDK koordinātors Guntis Bukalders, Ūnijas darbinieki un konferenču/misijas lauka prezidenti.

Baltijas Konferenču Ūnijas IK ievēlēja ievēlēja jaunus Lietuvas Misijas Lauka vadītājus. Par prezidentu otrreiz ievēlēts Bertolds Vinstons Hibners, sekretārs un grāmatvedis būs Deividas Vanagas. Pārējie Lietuvas Misijas Lauka vadītāji tiks ievēlēti Misijas Lauka kārtējā kongresā, kas notiks š.g. 4.–6. maijā Kauņā.

“Dievs ir brīnišķā veidā svētījis Baltijas Ūniju. Pieaugums draudzes locekļu skaitā, desmitajā tiesā un aktivitātēs skaidri atspoguļojās sanāksmes atskaitēs. Esmu pārliecināts, ka Dieva svētības turpinās līt pār Baltijas reģionu un Viņa mīlestība atklāsies visiem ļaudīm,” sanāksmes noslēgumā teica Raafats Kamals, ADRA’s un Ziedojumu nodaļas vadītājs, kurš sanāksmē pārstāvēja Adventistu Baznīcas Trans-Eiropas nodaļas vadību.

Guntis Bukalders,
Baltijas Konferenču Ūnijas Komunikāciju nodaļas vadītājs