Desmitās tiesas teoloģijas seminārs Lietuvā

Desmitās tiesas teoloģijas semināra dalībnieki Panevēžos
Desmitās tiesas teoloģijas semināra dalībnieki Panevēžos
23. aprīlī viesojos Panevēžas draudzē. Panevēža ir piektā lielākā Lietuvas pilsēta ar 120 000 iedzīvotājiem. Tur aktīvi darbojas katoļu un Jehovas liecinieku draudzes. Adventistu draudzē ir 99 locekļi, no kuriem 55 ir aktīvi.

Pirmā dievkalpojuma daļa, kā jau pierasts, bija Bībeles studijas, kuru laikā visi dalās grupās un intensīvi apspriež iztirzājamo vielu. Patīkami pārsteidza tas, ka dievkalpojuma otrajā daļā zāle bija pilna ar klausītājiem, starp kuriem daudzi bija gados jauni cilvēki.

Pēc dievkalpojuma visi apmeklētāji tika uzaicināti uz pusdienām, kuras bija pagatavojuši paši draudzes locekļi. Tie bija patīkami brīži, kuros cilvēki varēja netraucēti aprunāties cits ar citu.

Pēc pusdienām klātesošie tika aicināti uz semināru “Desmitās tiesas teoloģija”. Tajā piedalījās 53 dalībnieki no Panevēžas un Biržu draudzēm, kā arī no Pasvalis un Vabalminkas grupām. Seminārs izraisīja lielu interesi, par ko liecināja daudzie klausītāju jautājumi.

Nākošais šads seminārs paredzēts 22. maijā Igaunijas pilsētā Hāpsalu.

Zigurds Laudurgs,
Baltijas Konferenču Ūnijas namturības nodaļas vadītājs