Draudzes vadītāju apmācības Lietuvā

Draudzes vadītāju apmācības Lietuvā. 2006. g. janvāris
Draudzes vadītāju apmācības Lietuvā. 2006. g. janvāris
Kauņa, LIETUVA. Šonedēļ Lietuvā divas dienas notika adventistu mācītāju un Bībeles strādnieku sanāksme, kas bija veltīta laika menedžmenta un evaņģelizācijas jautājumiem. Lekcijas un nodarbības vadīja Baltijas Konferenču Ūnijas prezidents Valdis Zilgalvis un Baltijas Konferenču Ūnijas sekretārs un Globālās misijas nodaļas vadītājs Andrejs Āriņš.

A. Āriņš uzsvēra nepieciešamību liecināt cilvēkiem par personīgo piedzīvojumu ar Dievu. Tā ir evaņģelizācija 21. gadsimtā. Svarīgs jautājums ir arī apmeklēšana mājās un draudzes locekļu aprūpe. Un ja kaut kas nesanāk, tad ir labi konsultēties ar pieredzējušiem mācītājiem.

V. Zilgalvis runāja par efektīvu laika sadali draudzes vadītāja darbā. Laika vērtība pieaug. Izmantojot jaunākās tehnoloģijas, cilvēks darbu var padarīt ātrāk. Tas notiek mums visapkārt un ja mēs gausi tajā iesaistāmies, tad citi aizsteidzas mums priekšā un mēs atpaliekam. Viena uzdevuma veikšanai mums vajadzīgs daudz vairāk laika,nekā citiem. Ir jāanalizē kā draudzes vadītāji izlieto laiku. Ir labi, ja rutīnas uzdevumiem lieto 15% laika, tiešajam darbam 25% un attīstībai un plānošanai — 60%. Bieži vien ikdienā iznāk otrādi: ikdienā rutīnas darbi aizņem 60% laika, tiešajs darbs 25% un plānošanai atliek 15% laika, dažreiz pat vēl mazāk…

Uz apmācībām bija ieradušies gandrīz visi draudžu vadītāji. Pēc lekcijām vadītāji atzina, ka mācības bijušas īsas, bet ļoti praktiskas un vajadzīgas. Šī tēma ir ļoti būtiska, jo liek analizēt un labāk izlietot laiku.

Adventistu Baznīca Lietuvā pastāv no 1925. gada un pašlaik apvieno aptuveni 1000 draudzes locekļus 24 draudzēs.

Guntis Bukalders,
Baltijas Konferenču Ūnijas Komunikāciju nodaļas vadītājs