Lietuvas Misijas Laukam jauna vadība

Baltijas Konferenču Ūnijas Izpildkomiteja izraudzījusi jaunu Lietuvas Misijas Lauka vadību nākamajiem divarpus gadiem. Jaunais Lietuvas Misijas Lauka prezidents ir Bertolds Hibners, sekretārs Gedrius Rimša un kasiere Vilma Vanagiene. Iesvētīšanas lūgšanā Izpildkomiteja uzticēja izraudzītos draudzes vadītājus Dieva Gara vadībai.

Bertolds V. Hibners
Bertolds V. Hibners
Bertolds Hibners ir mācītājs kopš 1992. gada. Kā evaņģēlists viņš vadījis vairākus Bībeles seminārus Marijampolē, Kauņā un Biržos, kur kristījis 15 cilvēkus un organizējis jaunas draudzes (līdz tam tur draudžu nebija). Iepriekš Hibners bija Lietuvas misijas sekretārs (kopš 1994. gada). Viņš Ņūboldas koledžā 2002. gadā ieguvis maģistra grādu teoloģijā.

Gedrius Rimša ir Tauragas adventistu draudzes mācītājs, bijis Jauniešu nodaļas vadītājs, arī pabeidzis studijas Ņūboldas koledžā.

Vilma Vanagiene par kasieri ievēlēta atkārtoti, viņai ir laba pieredze grāmatvedībā.

Adventistu Transeiropas nodaļas Globālās misijas nodaļas vadītājs Pīters Roenfeldts, kurš bija klāt vēlēšanās, sacīja: “Komiteja apstiprināja bijušā prezidenta Daniela Ožeļa pilnvaru nolikšanu, izsakot pateicību par viņa uzticību, vadot draudzi īpaši grūtajos darba gados. Viņa centība un drosme ir devusi lielu ieguldījumu draudzes izaugsmē un attīstībā šajā valstī.”

Daniels Oželis par Lietuvas misijas vadītāju tika ievēlēts 1994. gadā. Tobrīd Lietuvā bija divas draudzes Kauņā un Šauļos ar 48 draudzes locekļiem. Jau 1992. gada ziemā evaņģēlists Jānis Geide no Latvijas ieradās Lietuvā un organizēja pirmo evaņģelizācijas semināru. Drīz ieradās arī citi evaņģēlisti, un 1992. gada vasarā vairāk nekā 800 cilvēku piedalījās Bībeles seminārā, pēc kura 165 kristījās. Rudenī kristījās vēl 86 cilvēki. Tā iesākās adventistu draudzes izaugsme Lietuvā. Viļņā, Klaipēdā Paņevežos, Mažeiķos un Tauragē tika izveidotas draudzes. Pavisam dzima 11 jaunas draudzes.

Diemžēl draudzēm nebija kristīgas pieredzes, visi adventisti bija jaunkristītie, draudzei vajadzēja mācītājus, vecākos un diakonus, dievnamus un Bībeles lietuviski. 1992. gadā tika nodibināta Lietuvas Bībeles biedrība un uzsāka darbu, lai iztulkotu Bībeli no oriģinālajām valodām. 1999. gadā šis darbs tika pabeigts, un lietuvieši ieguva labu Bībeles tulkojumu, kas sekmē evaņģēlija izplatīšanos.

Šajos gados draudze ir izdevusi daudzas grāmatas lietuviešu valodā, kā arī jaunu dziesmu grāmatu.

Baltijas Konferenču Ūnija kopā ar Ņūboldas koledžu ir uzsākusi mācītāju apmācības programmu, kas ļauj mācītājiem iegūt izglītību. Vairākiem mācītājiem ir radusies iespēja studēt Ņūboldas koledžā. Šobrīd Lietuvas misijai ir 15 mācītāji, no kuriem 1 studē Ņūboldā, un 8 Bībeles darbinieki. Divi mācītāji studijas Ņūboldā ir jau pabeiguši, un 6 mācītāji ir ordinēti jeb iesvētīti. Visi darbinieki uzlabo savas teoloģiskās zināšanas. Pavisam Lietuvā ir 13 reģistrētas draudzes un 13 Bībeles studiju grupas. Lietuvā ir 900 draudzes locekļi.

“Es ticu, Adventistu draudzei Lietuvā ir labas iespējas augt. Lietuvas Adventistu draudzes darbinieki saprot izaicinājumu, un tā ir mana lūgšana, lai ar Dieva žēlastību Adventistu kalpotāji Lietuvā varētu pazemīgi un ietekmīgi nest Labo vēsti lietuviešiem, no kuriem 77 procenti sevi uzskata par kristiešiem. Svētā Gara vadībā es vēlos cieši sadarboties ar saviem kolēģiem, palīdzot viņiem un tādā veidā izpildot savu uzdevumu būt draudzes locekļu apgādātājam un atbalstītājam, tā ka visi draudzes locekļi piepildītu Dieva doto uzdevumu: atklāt Dieva žēlastību Jēzū Kristū mūsu mīļotajai tautai manā valstī.” Tā saka jaunievēlētais Lietuvas misijas prezidents Bertolds Hibners.

Guntis Bukalders,
Baltijas Konferenču Ūnijas Komunikāciju nodaļas vadītājs