Ģenerālkonferences 58. sesija: Evaņģēlijs progresē ar ‘Sēj 1 miljardu’ iniciatīvu; ‘Sasniedz 1 miljonu’ trīskāršojas

58th General Conference Session in St. Louis, USA (2005)
58th General Conference Session in St. Louis, USA (2005)

Adventistu Baznīcas ‘Sēj 1 miljardu’ programmas ietvaros pēdējo 24 mēnešu laikā visā pasaulē izplatīti 850 miljoni ielūgumu mācīties Bībeli. Tajā pašā laikā ‘Sasniedz 1 miljonu’ programma faktiski ir pārtapusi par ‘Sasniedz 3 miljonus’ — tik daudz draudzes locekļu ir iesaistījušies Evaņģēlija sludināšanā. Šāda informācija atklājās Ģenerālkonferences 9. jūlija sanākmē sniegtajās atskaitēs.

10/40 logs
10/40 logs
Ziņojumos teikts, ka “Virzoties uz programmas ‘Sēj 1 miljardu’ mērķi izplatīt 1 miljardu ielūgumu, atsaucība aizvien palielinās.” “Miljoniem adventistu draudzes locekļu ir atklājuši, ka baznīcas soli nav atpūtas, bet starta vieta.” Pagaidām šī plāna ietvaros 1 miljons cilvēku ir izteikuši lūgumu uzņemt viņus Bībeles studiju grupās un 80.000 no viņiem jau ir kristījušies.

2001. gada aprīlī iesāktās programmas ‘Sasniedz 1 miljonu’ mērķis bija līdz Baznīcas 2005. gada jūlija sanāksmei apmācīt un sagatavot vienu miljonu draudzes ierindas locekļu evaņģēlija sludināšanai. Laiks ir beidzies, un rezultāti ir trīskārt lielāki!

“‘Sasniedz 1 miljonu’ un ‘Sēj 1 miljardu’ ir divi vienkārši plāni Labās Vēsts par Jēzu liecināšanai. Programmas ‘Sēj 1 miljardu’ ielūguma par Bībeles mācīšanos pasniegšanai nav vajadzīgas nekādas īpašas apmācības vai iemaņas. Vajadzīgs tikai labprātīgs gars piedalīties draudzes ierindas locekļu ‘Sasniedz 1 miljonu’ komandā,” teikts ziņojumā.

Atskaite pieminēja vairākas pasaules vietas, kur ‘Sēj 1 miljardu’ norit ļoti veiksmīgi. Ļoti liela atsaucība ir Baznīcas Austrumu–Centrālās Āfrikas reģionā, kur šī programma strādā roku rokā ar ‘Sasniedz 1 miljonu’. Japānā, kur postmodernisms Bībeles mācības padara ne tik pievilcīgas, Kristus pasludināšanai baznīcas vadītāji izmanto dažādas novatoriskas metodes: valsts 14 lielākajās avīzēs, kuru aptuvenā audience ir 35 miljoni, tika ievietotas reklāmas, un tā ir pirmā reize, kad Baznīca šādi ir reklamējusies šajā valstī.

Draudze Korejā vietējiem iedzīvotājiem piegādā pārtiku, drēbes un pirmās nepieciešamības lietas, un tad “piedāvā vislielāko vajadzību” — iespēju iepazīt Jēzu.

Adventistu Baznīca Mongolijā ir “jauna, rezonējoša draudze”, kas ir tikai 10 gadus veca. Viņiem ir “pretenciozs mērķis iedot ielūgumus uz Bībeles mācībām katrā namā, visā valstī.”

Bija atskaites no Vācijas, Filipīnām, Brazīlijas, Urugvajas un Grenādas, kur katrs desmitais iedzīvotājs ir adventistu draudzes loceklis, un “visa draudze ir mobilizēta” un “aktīvi iesaistīta”.

Bībeles mācības ir izplatītas 140 valstīs visā pasaulē, un Internetā tiek veidota mājas lapa www.hopetalk.org, kura būs labs līdzeklis Bībeles stundu izplatīšanā.

“‘Sēj 1 miljardu’ bija un ir neparasts projekts divu iemeslu dēļ,” teica mācītājs Jans Polsens, jaunievēlētais Adventistu Baznīcas prezidents, 40.000 cilvēku auditorijai. “Pirmkārt, kaut ko tādu neviens iepriekš vēl nav darījis. Ir grūti pat aptvert to, ka mēs varam nodrukāt tik daudz ielūgumu, lai aicinātu cilvēkus iepazīt Jēzu Kristu — aizniegt divas trešdaļas ģimeņu un namu visā pasaulē. Tas ir neparasts projekts, jo tas ir tik vienkāršs.”

“Otrkārt,” viņš teica, ‘Sēj 1 miljardu’ ir “pirmais lielais globāla mēroga projekts, kur draudzes locekļi teica ‘mēs vēlamies strādāt kopā ar draudzi.’ [Iesākumā] bija neliela grupa ļoti dedzīgu Kunga kalpu, draudzes ierindas locekļu, kuri teica ‘Darīsim to…’ Šie cilvēki ir paraugs tam, kādi ir cilvēki, kurus skāris Svētais Gars un kuri dod un dod, un nāk atpakaļ un saka: ‘Ko vēl mēs varētu dot?’”

Adventist-laymen’s Services and Industries (ASI) organizācija ir līdzdalībnieks ‘Sēj 1 miljardu’ programmā, bet Voice of Prophecy, Adventist World Radio (AWR), TAGnet un citas kalpošanas organizācijas sniedz atbalstu šim pasaulplašajam projektam.

Wendi Rogers / ANN