Komunikāciju semināri Latvijā

Vidzemes reģiona komunikāciju semināra dalībnieki
Vidzemes reģiona komunikāciju semināra dalībnieki
Rīgas reģiona komunikāciju semināra dalībnieki
Rīgas reģiona komunikāciju semināra dalībnieki
Rīgas reģiona komunikāciju semināra dalībnieki praktiskās nodarbībās
Rīgas reģiona komunikāciju semināra dalībnieki praktiskās nodarbībās
Vidzemes reģiona komunikāciju semināra noslēgums
Vidzemes reģiona komunikāciju semināra noslēgums
Baltijas Konferenču Ūnijas komunikācijas departaments ir organizējis jau divas tikšanās atbildīgajiem adventistu draudzēs par komunikāciju. Viens seminārs notika Rīgā, otrs Valmierā, kopā pulcējot vairāk nekā 20 cilvēkus.

“Kad cilvēks tiek ievēlēts draudzē kā atbildīgais par komunikācijām, viņš bieži vien nezina, ar ko sākt un kādi ir viņa pienākumi. Tādēļ mēs cenšamies nodrošināt viņus ar nepieciešamo apmācību,” saka Baltijas Konferenču Ūnijas komunikācijas departamenta direktors Guntis Bukalders.

“Mēs vispirms runājam par mūsu ticības pamatu, par Kristus krusta nozīmi un kā mēs varam to pastāstīt cilvēkiem ap mums. Tad mēs pārrunājam, kā veidot attiecības ar plašsaziņas līdzekļiem. Mēs runājam par mūsu departamenta misiju un par to, kā rakstīt ziņas. Beigās mums ir daži praktiski ziņu rakstīšanas vingrinājumi. Es ceru, ka tas uzlabos izpratni, kā rakstīt ziņas, un veidos labu pamatu vadītājiem nest cerības vēsti, kas ir Jēzū Kristū.”

Divi semināri ir jau bijuši, vēl divi ir priekšā. “Sākumā Baltijas Konferenču Ūnija plānoja organizēt vienu semināru Rīgā, bet mēs ierosinājām sarīkot 4 reģionālos seminārus, jo tā ir iespēja vairāk cilvēkiem tos apmeklēt. Mēs bijām priecīgi, ka Baltijas Ūnija tam piekrita. Cilvēki ir nākuši un saka, ka pasākums bijis noderīgs,” saka Latvijas Draudžu Savienības bīskaps Viesturs Reķis.

“Mani ļoti interesē, kā rakstīt ziņas. Šis seminārs palīdzēja man saprast, kas ir un kas nav ziņas, un kāda ir ziņu struktūra. Šis seminārs tiešām bija noderīgs,” semināra noslēgumā sacīja Rīgas 3. draudzes komunikāciju vadītājs Valdis Dahs.

Guntis Bukalders,
Baltijas Konferenču Ūnijas Komunikāciju nodaļas vadītājs